XLE Group

Dịch vụ

Hello Xin Chào

Dịch vụ của chúng tôi

Trải nghiệm thể thao, cộng đồng và thương hiệu sẽ được chúng tôi tích hợp hoàn hảo thông qua các dịch vụ Marketing và truyền thông.

Truyền thông & Digital

Chúng tôi cung cấp một nền tảng hoàn toàn mớI về quản lý truyền thông, dịch vụ cảI tiến và đốI tác thương mại. Sẽ không còn là những dịch vụ bán tài trợ đơn thuần, XLE Prime hướng đến sự mở rộng kinh doanh và đẩy mạnh phát triển các sản truyền thông cảI tiến

Sáng tạo thể thao

Chúng tôi cung cấp những giải pháp cho hoạt động Marketing thể thao của các dự án, thương hiệu và đối tác. Sở hữu những chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi có thế mạnh trong việc phát triển các án thể thao và thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ với các liên đoàn và tổ chức chính phủ.