XLE Group

Học viện

Học viện của chúng tôi

Chúng tôi phát triển những tài năng trẻ và kết nối các cộng đồng đa dạng thông qua học viện Thể thao của chính chúng tôi.

SSA là một trung tâm đào tạo đa thể thao nhằm mục đích mang lại tiêu chuẩn quốc tế về huấn luyện và đào tạo cho Việt Nam thông qua các chương trình nhà máy kỹ năng chuyên dụng về bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, trong số những người khác.

SSA Website1