XLE Group

XLE MAX

Dịch vụ của chúng tôi

Sáng tạo

Chúng tôi đam mê kể những câu chuyện về văn hoá, con người thể thao thông qua hình ảnh.

Tiếp thị

Chúng tôi là những chuyên gia xây dựng chiến lược, lên kế hoạch Marketing và thực hiện các dự án thể thao.

Trải nghiệm

Chúng tôi nắm vai trò cốt lõi trong việc tạo nên những sự kiện, chương trình thể thao mang tính lịch sử, có 1-0-2 trên thị trường.

Nội dung

Chúng tôi luôn tìm tòi những cái mới, những phương thức giúp bạn thưởng thức thể thao một cách khác biệt thông qua sức mạnh của sự cải tiến kỹ thuật số.

Sản xuất chương trình

Từ phát sóng, livestream, đến hậu trường và những câu chuyện thể thao, chúng tôi kể chúng thông qua những thước video chất lượng.

Trường quay

Thông qua studio riêng, chúng tôi mong muốn tạo ra những nội dung bản quyền, phát triển tài năng thể thao và hợp tác sản xuất với các thương hiệu đối tác của chúng tôi.

Dự án nổi bật

liên hệ chúng tôi

Hãy cùng trao đổi và tạo nên lịch sử cùng nhau

Liên hệ